Select Page
från latinets levare (/leːˈvaː.re/) v.

att lyfta, upphöja

Levator står för levande, tokigt och roligt tillsammans med ödmjukhet och intresse, blandat med flerårig erfarenhet inom projektledning, mentorskap, ledarskap och beställarstöd.

BESTÄLLARSTÖD

Stöttar företag och organisationer i att vara en tydlig beställare gentemot leverantörer, allt från upphandling och avtalsförhandling till uppföljning.

PROJEKTLEDNING

Tillför en gedigen kunskap inom projektledning, allt från verksamhets- till IT-projekt. Främst inom fastighetsbranschen men även inom offentlig sektor, bank och finans, m.fl.

MENTORSKAP

Hjälper företag, organisationer och individer inom organisationsbeteenden, ledarskap och agila metoder för att uppnå förändring.

LEDARSKAP

Erfarenhet att leda team och individer, att få gruppen att prestera sitt bästa och samtidigt ha roligt. Har även erfarenhet att arbeta med agila team och organisationer.

Uppdrag i urval:

Fastighetsbolag

Projektledare

Projektledare inom ett flertal områden, bland annat ett projekt för att byta ut fastighetssystem och förädla flertalet arbetsprocesser. Tidigare drivit projekt för att ensa begrepp och hitta en gemensam kommunikationsplattform (fi2xml) för att uppnå så effektiva processer som möjligt. Detta arbetet skedde tillsammans med flera fastighetsbolag i Stockholmsregionen.

Stiftelse

Utredningsledare

Ta fram handlingsplan för att implementera nytt och modernt IT-stöd inom organisationen, samt förankra detta inom organisationen.

Försäkringsbolag

Agil coach

Implementering av ett lean/agilt arbetssätt inom en enhet bestående av verksamhets och IT-personer. Implementeringen handlade om att sätta en struktur och att få gruppens acceptans och medverkan i det nya arbetssättet.

Hjälporganisation

Kravanalytiker och projektledarstöd

Stötta samtliga projekt inom organisationen med deras krav och sätta en gemensam struktur för samtliga projekt, samt fånga upp krav som ännu inte omhändertagits i projekt. Även skapa en långsiktig hållbar lösning av kravstrukturen för framtida projekt. Dessutom agera stöd/mentor till projektledare i uppstartsfas.

Intresseorganisation

Beställarstöd till VD

Agera beställarstöd och bollplank till VD vid upphandling, genomförande och överlämning av nytt IT-system från extern leverantör. Ingår även kravhantering, informationsmodellering och processarbete.

Behöver du eller ditt projekt en erfaren, strategisk och entusiastisk projektledare?

Kontakt
info@levator.se

Levator Konsult AB finner du i södra Stockholm.

Följ Levator